ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมและปล่อยตัวชั่วคราว ยินดีต้อนรับทุกท่านลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

89

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา นายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดรกรมคุมประพฤติ และนายประเสริฐ  โหล่วประดิษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง จัดแถลงข่าว "การใช้ EM กับคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาลสงกรานต์" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมกรมคุมกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านข่าว