ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนายประยุทธ ศิริล้น ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้แก่ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ


เอกสารแนบ