ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ โดยมีนางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนายประยุทธ ศิริล้น ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) และตอบข้อซักถามต่างๆ


เอกสารแนบ