ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

คณะผู้พิพากษา ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 17 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

คณะผู้พิพากษา ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 17 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว และการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยนางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และนายประยุทธ ศิริล้น ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาล โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้แก่คณะผู้พิพากษา ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 17” จำนวน 158 คน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ


เอกสารแนบ