ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล นำผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ โดยมีนายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับ ตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และนายประยุทธ ศิริล้น ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)


เอกสารแนบ