ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน นำผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จำนวน 12 คน 
เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ โดยมีนายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)


เอกสารแนบ