ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 นำคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตาม การปล่อยตัวชั่วคราวฯ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 นำคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตาม การปล่อยตัวชั่วคราวฯ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายประสาร กีรานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ โดยมีนางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว และการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนายประยุทธ ศิริล้น ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)


เอกสารแนบ