ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

คณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดชุมแพ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

คณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดชุมแพ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นายรัตนโชติ แสนภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชุมแพ นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ โดยมีนางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)


เอกสารแนบ