ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตจามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตจามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายมานิตย์ สุขอนันต์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1  และนางสาวอุษณี กระแจะจวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตจามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายประยุทธ ศิริล้น ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)


เอกสารแนบ