ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ยินดีต้อนรับทุกท่าน --

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี นำผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี นำผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เทพหนู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี นำผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)


เอกสารแนบ